Rijke Jd Win32 Proxy-probleem Oplossen

Dit e-boek is gemaakt om je echt te helpen wanneer je de proxy-win32-ranky-jd-fout krijgt.

U kunt eindelijk uw zorgen over het oplossen van problemen met uw pc achter u laten. De beste Windows-reparatietool voor eventuele problemen.


Help! Ik vond Trojan-Proxy.Win32.Ranky.jd op mijn computer. Er is de tegenovergestelde “besmetting” die een niet-virus wordt genoemd: RiskTool.Win32.Reboot.j, dus ik maak me geen zorgen over hoe ik erin speelde. Niet vergeten.

Kaspersky Lab-signaalbestand:

————————————————– ——————————-
KASPERSKY 7 ONLINE SCANNER RAPPORT
zondag 20 juli 2008
Besturingssysteem: Microsoft Windows Professional XP Service Pack 2 (Build 2600)
Kaspersky Online Scanner versie 7: 7.0.25.0
Programmadatabase keukenruimte bijgewerkt: zondag 20 juli 2008 01:50:05
Vermeldingen in de database: 975921
————————————————– ——————————-

Scaninstellingen:
De skim installeert de volgende database: scope
Archief scannen: ja
Scan alle maildatabases: ja

Scanrijk – werkstation:
A:
C:
D:

Analysestatistieken:
Gescande bestanden: 62.495
Bedreigingsnaam: 2
Geïnfecteerde items: 2
Verdachte items: 0
Scanduur: Naam 01:07:55

Bestand/Bedreigingsalias/Aantal uit bedreigingen
C:Documents and SettingsPatrickLocal SettingsTempSIntfNT.dll Geïnfecteerd: Trojan-Proxy.Win32.Ranky.jd 1
C:WINDOWSsystem32ToolsRestart.exe Geïnfecteerd: Geen virus: RiskTool.Win32.Reboot.j 1

Het geselecteerde gebied is gescand.

HJT Magazine:

Trend Micro V2 logbestand hijackthis.0.2
Analyse gemaakt om 11:11:38, link toegevoegd met betrekking tot 20-07-2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Opstartmodus: Normaal

Huidig ​​proces:
C:WINDOWSSystem32smss.exe
C:WINDOWSsystem32winlogon.exe
C:WINDOWSsystem32services.exe
C:WINDOWSsystem32lsass.exe
C:WINDOWSsystem32svchost.exe
C:WINDOWSSystem32svchost.exe
C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe
C:Program FilesCommon FilesAppleMobile Device SupportbinAppleMobileDeviceService.exe
C:PROGRA~1AVGAVG8avgwdsvc.exe
C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe
C:WINDOWSsystem32svchost.exe
C:PROGRA~1AVGAVG8avgrsx.exe
C:PROGRA~1AVGAVG8avgemc.exe
C:WINDOWSSystem32svchost.exe
C:Program FilesiPodbiniPodService.exe
C:Program FilesCommon FilesAheadLibNMIndexingService.exe
C:WINDOWSsystem32wscntfy.exe
C:WINDOWSExplorer.EXE
C:WINDOWSRTHDCPL.EXE
C:WINDOWSVMSnap3.EXE
C:WINDOWSDomino.EXE
C:Program FilesRoxioEasy CD Creator 6DragToDiscDrgToDsc.exe
C:Program FilesiTunesiTunesHelper.exe
C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe
C:PROGRA~1AVGAVG8avgtray.exe
C:Program FilesCommon FilesAheadLibNMBgMonitor.exe
C:Program FilesDNAbtdna.exe
C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe
C:Program FilesAdobeAcrobat 7.0Readerreader_sl.exe
C:Program FilesCommon FilesAheadLibNMIndexStoreSvr.exe
C:Program FilesTrend MicroHijackThisHijackThis.exe

R0 – HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Home = http://mail.yahoo.com/
O2-BHO: Klasse AcroIEHLprObj-1. 06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3 C:Program FilesAdobeAcrobat 7.0ActiveXAcroIEHelper.dll
O2 – BHO: Skype-invoegtoepassing (Mastermind) – 22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C – C:ProgramsSkypeToolbarsInternet ExplorerSkypeIEPlugin.dll
O2 – BHO: flashget urlcatch 2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7 C:Program – FilesFlashGetjccatch.dll
O2 – BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.- navigatie verwijderen 3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0 – C:Program FilesAVGAVG8avgssie.dll
O2 – BHO: IE-bescherming Spybot-s&d – 53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F – C:PROGRA~1SPYBOT~1SDHelper.dll
O2 – BHO: klasse SSVHelper 761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43 ! – C:Program FilesJavajre1.6.0_07binssv.dll
O2 – BHO: AVG Security Toolbox – – a057a204-bacc-4d26-9990-79a187e2698e C:PROGRA~1AVGAVG8AVGTOO~1.DLL
O2 – BHO: FlashGet GetFlash – Cursus F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA – C:Program FilesFlashGetgetflash.dll
O3 – Werkbalk: FlashGet-werkbalk – E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3 C:PROGRA~1FlashGetfgiebar -.dll (bestand ontbreekt)
Werkbalk O3: AVG-beveiligingswerkbalk – A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E – C:PROGRA~1AVGAVG8AVGTOO~1.DLL
O4 – HKLM..Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 – HKLM..Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 – HKLM..Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 – HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvCpl.dll,NvStartup
O4 – HKLM..Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 – HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 – HKLM..Run: [NeroFilterCheck] C:Program FilesCommon FilesAheadLibNeroCheck.exe
O4 – HKLM..Run: [VMSnap3] C:WINDOWSVMSnap3.EXE
O4 – HKLM..Run: [Domino] C:WINDOWSDomino.EXE
O4 – HKLM..Run: [BigDog303] C:WINDOWSVM303_STI.EXE Vimicro USB-camera voor pc (ZC0301PLH)
O4 – HKLM..Run: [RoxioDragToDisc] “C:ProgramsRoxioEasy CD 6DragToDiscDrgToDsc Creator.exe”
O4 – HKLM..Run: [QuickTime-taak] “C:Program FilesQuickTimeqttask.exe” -atboottime
O4 – HKLM..Run: [iTunesHelper] “C:ProgramsiTunesiTunesHelper.exe”
O4 – HKLM..Run: [SunJavaUpdateSched] “C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe”
O4 – HKLM..Run: [AVG8_TRAY] C:PROGRA~1AVGAVG8avgtray.exe
O4 – HKCU..Run: [BgMonitor_79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA] “C:Program FilesCommon FilesAheadLibNMBgMonitor.exe”
O4 – HKCU..Run: [BitTorrent DNA] “C:Program FilesDNAbtdna.exe”
O4 – HKCU..Run: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe
O4 – HKUSS-1-5-18..RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (gebruiker “SYSTEEM”)
O4 – HKUS.DEFAULT..RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (standaardgebruiker)
O4 Global – Uitvoeren: Adobe Gamma Loader.lnk=C:Program FilesCommon FilesAdobeCalibrationAdobe Loader gamma.exe
O4 – Lancering: Adobe Reader Launch.lnk totale “puls” is C:ProgramsAdobeAcrobat 7.0Readerreader_sl.exe
O8 – Menuoplossing met extra label: &Download bij elke afzonderlijke FlashGet – C:Program FilesFlashGetjc_all.htm
O8 – Menu-item “Extra label”: &Download met FlashGet – C:Program FilesFlashGetjc_link.htm
O8 Extra – contextkleurenpalet item: exporteren naar Microsoft Excel – res://C:PROGRA~1MICROS~2Office12EXCEL.EXE/3000
O9 Extra – Knop: (naamloos) tijdens 08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501 – C:Program FilesJavajre1.6.0_07binssv.dll
O9 – Meer Tools menu-item: Sun Java Console – 08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501 C:Program – FilesJavajre1.6.0_07binssv.dll
O9 – Extra knop: Skype – 77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07 – C:Program ExplorerSkypeIEPlugin filesskypetoolbarsinternet.dll
O9 – Aanvullend onderzoek: Zoeken – – 92780b25-18cc-41c8-b9be-3c9c571a8263 C:PROGRA~1MICROS~2Office12REFIEBAR.DLL
O9 – Extra knop: – flashget D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3 – C:Program FilesFlashGetFlashGet.exe
O9 – Extra FlashGet Tools menu-optie: – D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3 – C:Program FilesFlashGetFlashGet.exe
O9 – Knop: Extra (niet nader genoemd) – DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2 – C:PROGRA~1SPYBOT~1SDHelper.dll
O9 – Extra maaltijditem “Tools”: Spybot – Zoek- en kill-configuratie – DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2 – C:PROGRA~1SPYBOT~1SDHelper.-dll
o9 Extra knop: Messenger – FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683 – C:Program FilesMessengermsmsgs.exe
O9 – Extra menumodel “Tools”: Windows Messenger – FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683 – FilesMessengermsmsgs c:program.exe
O16 – DPF: 0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75 (CKAVWebScan-object) – http://www.kaspersky.com/kos/english/kavwebscan_unicode.cab
O16 – DPF: doel 6218F7B5-0D3A-48BA-AE4C-49DCFA63D400) (csequeryobject – http://www.myheritage.com/Genoogle/Components/ActiveX/SearchEngineQuery.dll
O16 DPF: Van CAFEEFAC-0015-0000-0003-ABCDEFFEDCBA (Java Plugin 1.5.0_03) – Van
Log o18: Link Scanner – F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1 – C:ProgramsAVGAVG8avgpp.dll
O18 – Protocol: skype4com. FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D – C:PROGRA~1COMMON~1SkypeSKYPE4~1.DLL
O20 – AppInit_DLL: avgrsstx.dll
O23 – Service: Apple Mobile – Apple Device, Inc. C:Program-FilesCommon FilesAppleMobile Device SupportbinAppleMobileDeviceService.exe
O23 – Service: AVG8 e-mailscanner (avg8emc) – AVG Technologies S cz,.r.o. – C:PROGRA~1AVGAVG8avgemc.exe
O23 – Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) – AVG CZ, Technological Innovation s.r.o. – C:PROGRA~1AVGAVG8avgwdsvc.exe
Service o23: iPod-service – Apple Inc. – C:Program FilesiPodbiniPodService.exe
Service O23: – NMIndexingService – Nero AG – C:ProgramsCommon FilesAheadLibNMIndexingService.exe
O23 – Service: NVIDIA Driver Viewer Service (NVSvc) – NVIDIA Corporation – C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe


Einde van handmatig bestand . 7305 bytes

Welkom bij een veiliger internet. Ik wil er zeker van zijn dat je deze belangrijke informatie hebt bekeken en begrepen.
“VOORDAT U VERZENDT” (LEES dit plan voordat u om hulp vraagt)
http://forums.spybot.info/showthread.php?t=288
Elk adviesHet is vrij veel zeker op eigen risico.
Zorg ervoor dat u deze feiten en manieren leest om ons op de bovenstaande website te krijgen.

Hallo Patrick! Gebruik je Google, je bent onder de indruk, dit zijn allemaal volledig gratis forums en we hebben alles nodig dat we kunnen krijgen:
C:Documents as SettingsPatrickLocal SettingsTempSIntfNT.dll
Geïnfecteerd: Trojan-Proxy.Win32.Ranky.jd 1
http://research.sunbelt-software.com/threatdisplay.aspx?name=Trojan-Proxy.Win32.Ranky.jd&threatid=287346
Trojan-Proxy.Win32.Ranky.jd >>> Leen het volgende:

Een achterdeur is een p. C . systeemprogramma dat een agressor ongewild toegang geeft tot een machine of specifiek wordt gebruikt om op afstand een mechanisme te domineren zonder dat de gebruiker daar inzicht in heeft. Het achterdeursysteem compromitteert de integriteit door wijzigingen aan te brengen in het systeem waar het de aanvaller kan gebruiken en voor kwaadaardige doeleinden die onbekend zijn bij de gebruiker van de auteur. Voor de zekerheid kun je soms op deze pagina scannen: http://virusscan.jotti.org/
Als je zeker een inzending hebt, wil je Trojan – lees je informatie:

Snelle en gemakkelijke pc-reparatie

Introductie van Reimage - de onmisbare software voor iedereen die op zijn computer vertrouwt. Deze krachtige applicatie repareert snel en eenvoudig veelvoorkomende fouten, beschermt uw bestanden tegen verlies of corruptie, beschermt u tegen malware en hardwarestoringen en optimaliseert uw pc voor maximale prestaties. Dus of je nu een student, drukke moeder, eigenaar van een klein bedrijf of gamer bent - Reimage is voor jou!

  • Stap 1: Download en installeer de Reimage-software
  • Stap 2: Open de software en klik op "Scannen"
  • Stap 3: Klik op "Herstellen" om het herstelproces te starten

  • Bezorgd over de prestaties van uw computer? Ontspan en laat Reimage voor alles zorgen.