Napraw Problem Z Serwerem Proxy Ranky Jd Win32

Te wytyczne zostały stworzone, aby pomóc Ci w momencie pojawienia się błędu proxy-win32-ranky-jd.

W końcu możesz zapomnieć o problemach związanych z rozwiązywaniem problemów z komputerem. Najlepsze narzędzie do naprawy systemu Windows dla wszelkich problemów.


Pomoc! Znalazłem Trojan-Proxy.Win32.Ranky.jd na temat mojego komputera. Istnieje jeszcze jedna „zaraza” nazywana nie-wirusem: RiskTool.Win32.Reboot.j, więc nie martwię się, jak na nią wpadłem. Nie zapomnij.

Plik wskaźnika Kaspersky Lab:

————————————————– ——————————-
RAPORT SKANERA ONLINE KASPERSKY 7
niedziela, 20 lipca 2008
System operacyjny: Microsoft Windows Professional XP Service Pack para (kompilacja 2600)
Kaspersky Online Scanner typ 7: 7.0.25.0
Aktualizacja bazy programu: niedziela, 20 lipca 2008 01:50:05
Wpisy funkcjonujące w bazie: 975921
————————————————– ——————————-

Ustawienia skanowania:
Skanowanie diagnostyczne instaluje następującą bazę danych: zakres
Skanuj stojaki: tak
Skanuj wszystkie bazy danych poczty: tak

Segment skanowania – stacja robocza:
O:
C:
D:

Statystyki analizy:
Zeskanowane pliki: 62 495
Pojęcie zagrożenia: 2
Zainfekowane przedmioty: 2
Podejrzane przedmioty: 0
Czas trwania skanowania: Imię i nazwisko 01:07:55

Alias ​​pliku/zagrożenia/liczba zagrożeń
C:Documents, a następnie SettingsPatrickLocal SettingsTempSIntfNT.dll Zainfekowany: Trojan-Proxy.Win32.Ranky.jd 1
C:WINDOWSsystem32ToolsRestart.exe Zainfekowany: nie jest wirusem: RiskTool.Win32.Reboot.j 1

Obszar docelowy został zeskanowany.

Magazyn HJT:

Trend Micro V2 Log File hijackthis.0.2
Analiza zarejestrowana około 11:11:38, link dodany 20.07.2008
Platforma: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Tryb rozruchu: normalny

Bieżący proces:
C:WINDOWSSystem32smss.exe
C:WINDOWSsystem32winlogon.exe
C:WINDOWSsystem32services.exe
C:WINDOWSsystem32lsass.exe
C:WINDOWSsystem32svchost.exe
C:WINDOWSSystem32svchost.exe
C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe
C:Program FilesCommon FilesAppleObsługa urządzeń mobilnychbinAppleMobileDeviceService.exe
C:PROGRA~1AVGAVG8avgwdsvc.exe
C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe
C:WINDOWSsystem32svchost.exe
C:PROGRA~1AVGAVG8avgrsx.exe
C:PROGRA~1AVGAVG8avgemc.exe
C:WINDOWSSystem32svchost.exe
C:Program FilesiPodbiniPodService.exe
C:Program FilesCommon FilesAheadLibNMINdexingService.exe
C:WINDOWSsystem32wscntfy.exe
C:WINDOWSExplorer.EXE
C:WINDOWSRTHDCPL.EXE
C:WINDOWSVMSnap3.EXE
C:WINDOWSDomino.EXE
C:Program FilesRoxioEasy CD Creator 6DragToDiscDrgToDsc.exe
C:Program FilesiTunesiTunesHelper.exe
C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe
C:PROGRA~1AVGAVG8avgtray.exe
C:Program FilesCommon FilesAheadLibNMBgMonitor.exe
C:Program FilesDNAbtdna.exe
C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe
C:Program FilesAdobeAcrobat 7.0Readerreader_sl.exe
C:Program FilesCommon FilesAheadLibNMINdexStoreSvr.exe
C:Program FilesTrend MicroHijackThisHijackThis.exe

R0 — HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Home = http://mail.yahoo.com/
O2-BHO: Klasa AcroIEHLprObj-1. 06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3 C:Program FilesAdobeAcrobat 7.0ActiveXAcroIEHelper.dll
O2 — BHO: dodatek Skype (Mastermind) — 22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C — C:ProgramsSkypeToolbarsInternet ExplorerSkypeIEPlugin.dll
O2 – BHO: flashget urlcatch 7 . 2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7 C:Program – FilesFlashGetjccatch.dll
O2 – BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.- filtr nawigacji 3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0 – C:Program FilesAVGAVG8avgssie.dll
O2 – BHO: Ochrona IE Spybot-s&d – 53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F – C:PROGRA~1SPYBOT~1SDHelper.dll
O2 – BHO: klasa SSVHelper 761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43 ! – C:Program FilesJavajre1.6.0_07binssv.dll
O2 — BHO: AVG Security Toolbox — — a057a204-bacc-4d26-9990-79a187e2698e C:PROGRA~1AVGAVG8AVGTOO~1.DLL
O2 – BHO: FlashGet GetFlash – Kurs F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA – C:Program FilesFlashGetgetflash.dll
O3 — Pasek narzędzi: Pasek narzędzi FlashGet — E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3 C:PROGRA~1FlashGetfgiebar -.dll (brak pliku)
Pasek narzędzi O3: Pasek narzędzi zabezpieczeń AVG — A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E — C:PROGRA~1AVGAVG8AVGTOO~1.DLL
O4 – HKLM..Uruchom: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 – HKLM..Uruchom: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 – HKLM..Uruchom: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 – HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvCpl.dll,NvStartup
O4 – HKLM..Uruchom: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 – HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 – HKLM..Uruchom: [NeroFilterCheck] C:Program FilesCommon FilesAheadLibNeroCheck.exe
O4 – HKLM..Uruchom: [VMSnap3] C:WINDOWSVMSnap3.EXE
O4 – HKLM..Uruchom: [Domino] C:WINDOWSDomino.EXE
O4 – HKLM..Run: [BigDog303] C:WINDOWSVM303_STI.EXE Vimicro USB Camera dla PC (ZC0301PLH)
O4 – HKLM..Run: [RoxioDragToDisc] „C:ProgramsRoxioEasy CD 6DragToDiscDrgToDsc Creator.exe”
O4 – HKLM..Uruchom: [Zadanie QuickTime] “C:Program FilesQuickTimeqttask.exe” -atboottime
O4 – HKLM..Run: [iTunesHelper] “C:ProgramsiTunesiTunesHelper.exe”
O4 jako HKLM..Run: [SunJavaUpdateSched] “C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe”
O4 – HKLM..Uruchom: [AVG8_TRAY] C:PROGRA~1AVGAVG8avgtray.exe
O4 – HKCU..Run: [BgMonitor_79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA] “C:Program FilesCommon FilesAheadLibNMBgMonitor.exe”
O4 – HKCU..Uruchom: [BitTorrent DNA] “C:Program FilesDNAbtdna.exe”
O4 – HKCU..Uruchom: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe
O4 – HKUSS-1-5-18..RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (użytkownik „SYSTEM”)
O4 – HKUS.DEFAULT..RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (użytkownik domyślny)
O4 Global — Uruchom: Adobe Gamma Loader.lnk=C:Program FilesCommon FilesAdobeCalibrationAdobe Loader gamma.exe
O4 — Uruchamianie: całkowita prędkość programu Adobe Reader Launch.lnk wynosi zwykle C:ProgramsAdobeAcrobat 7.0Readerreader_sl.exe
O8 – Pozycja menu poprzez pracę z dodatkową etykietą: &Pobierz ze wszystkimi FlashGet – C:Program FilesFlashGetjc_all.htm
O8 — Punkt menu „Additionallabel”: &Pobierz za pomocą FlashGet — C:Program FilesFlashGetjc_link.htm
O8 Extra – model palety kontekstowej: eksport do Microsoft Excel dla res://C:PROGRA~1MICROS~2Office12EXCEL.EXE/3000
O9 Extra – Przycisk: (bez nazwy) przeznaczony dla 08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501 – C:Program FilesJavajre1.6.0_07binssv.dll
O9 – Pozycja menu Więcej narzędzi: Konsola Sun Java – 08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501 C:Program – FilesJavajre1.6.0_07binssv.dll
O9 — Dodatkowy przycisk: Skype — 77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07 — C:Program ExplorerSkypeIEPlugin filesskypetoolbarsinternet.dll
O9 – Dodatkowy wybór: Szukaj – – 92780b25-18cc-41c8-b9be-3c9c571a8263 C:PROGRA~1MICROS~2Office12REFIEBAR.DLL
O9 – Dodatkowy przycisk: – flashget D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3 – C:Program FilesFlashGetFlashGet.exe
O9 — Dodatkowa opcja menu narzędzi FlashGet: — D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3 — C:Program FilesFlashGetFlashGet.exe
O9 – Przycisk: Extra (bez nazwy) – DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2 – C:PROGRA~1SPYBOT~1SDHelper.dll
O9 – Dodatkowy cel menu “Narzędzia”: Spybot – Wyszukaj i usuń konfigurację – DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2 – C:PROGRA~1SPYBOT~1SDHelper.-dll
o9 Dodatkowy przycisk: Komunikator – FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683 – C:Program FilesMessengermsmsgs.exe
O9 – Zakup dodatkowego menu “Narzędzia”: Windows Messenger – FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683 – FilesMessengermsmsgs c:program.exe
O16 – DPF: 0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75 (obiekt CKAVWebScan) 2 ) http://www.kaspersky.com/kos/english/kavwebscan_unicode.cab
O16 – DPF: punkt 6218F7B5-0D3A-48BA-AE4C-49DCFA63D400) (csequeryobject – http://www.myheritage.com/Genoogle/Components/ActiveX/SearchEngineQuery.dll
O16 DPF: Od CAFEEFAC-0015-0000-0003-ABCDEFFEDCBA (Wtyczka Java 1.5.0_03) – Od
Dziennik 18: Skaner linków — F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1 — C:ProgramsAVGAVG8avgpp.dll
O18 – Protokół: skype4com. FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D – C:PROGRA~1COMMON~1SkypeSKYPE4~1.DLL
O20 — AppInit_DLL: avgrsstx.dll
O23 — Usługa: Apple Mobile — Apple Device, Inc. C:Program-FilesCommon FilesAppleMobile Device SupportbinAppleMobileDeviceService.exe
O23 – Usługa: skaner poczty e-mail AVG8 (avg8emc) – AVG Technologies S cz,.r.o. – C:PROGRA~1AVGAVG8avgemc.exe
O23 — Usługa: AVG8 WatchDog (avg8wd) — AVG CZ, Technological Innovation s.r.o. – C:PROGRA~1AVGAVG8avgwdsvc.exe
Usługa o23: Serwis iPoda — Apple Inc. — C:Program FilesiPodbiniPodService.exe
Usługa O23: – NMIndexingService – Nero AG – C:ProgramsCommon FilesAheadLibNMIndexingService.exe
O23 — Usługa: NVIDIA Driver Viewer Service (NVSvc) — NVIDIA Corporation — C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe


Koniec pliku instrukcji – 7305 bajtów

Witamy w bezpieczniejszym internecie. Chciałbym upewnić się, że przeczytałeś i zrozumiałeś te ważne informacje.
“ZANIM WYSŁASZ” (PRZECZYTAJ ten plan, zanim poprosisz o pomoc)
http://forums.spybot.info/showthread.php?t=288
Wszelkie porady Prawie oczywiście na własne ryzyko.
Pamiętaj, aby pomóc Ci przeczytać te fakty i sztuczki, które pomogą nam znaleźć się na powyższym blogu.

Witaj Patryku! Korzystaj z Google, jesteśmy oszołomieni, wszystkie te witryny są całkowicie bezpłatne i potrzebujemy wszelkiej pomocy, jaką konsumenci mogą uzyskać:
C:Documents jako SettingsPatrickUstawienia lokalneTempSIntfNT.dll
Zainfekowany: Trojan-Proxy.Win32.Ranky.jd 1
http://research.sunbelt-software.com/threatdisplay.aspx?name=Trojan-Proxy.Win32.Ranky.jd&threatid=287346
Trojan-Proxy.Win32.Ranky.jd >>> Proszę zwrócić uwagę na następujące typy:

Backdoor to program komputerowy, który daje atakującemu nieprzyjemny dostęp do maszyny i powinien być używany specjalnie do zdalnego sterowania wspaniałym mechanizmem bez wiedzy użytkownika. System backdoora narusza integralność, zezwalając na zmiany w systemie, które umożliwiają atakującemu wykorzystanie go do złośliwych celów nieznanych naszemu odwiedzającemu. Czasami możesz zeskanować tutaj, co pomoże się upewnić: http://virusscan.jotti.org/
Jeśli masz jakiś wpis, Twój trojan chce przeanalizować Twoje informacje:

Szybka i łatwa naprawa komputera

Przedstawiamy Reimage — niezbędne oprogramowanie dla każdego, kto polega na swoim komputerze. Ta potężna aplikacja szybko i łatwo naprawi wszelkie typowe błędy, zabezpieczy pliki przed utratą lub uszkodzeniem, ochroni przed złośliwym oprogramowaniem i awariami sprzętu oraz zoptymalizuje komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Więc niezależnie od tego, czy jesteś studentką, zapracowaną mamą, właścicielem małej firmy czy graczem – Reimage jest dla Ciebie!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Reimage
 • Krok 2: Otwórz oprogramowanie i kliknij „Skanuj”
 • Krok 3: Kliknij „Przywróć”, aby rozpocząć proces przywracania

 • Martwisz się o wydajność swojego komputera? Zrelaksuj się i pozwól Reimage zająć się wszystkim.

  Proxy Win32 Ranky Jd
  Прокси Win32 Ranky Jd
  Proxy Win32 Ranky Jd
  Proxy Win32 Ranky Jd
  Proxy Win32 Ranky Jd
  Proxy Win32 Ranky Jd
  Proxy Win32 Ranky Jd
  프록시 Win32 Ranky Jd
  Proxy Win32 RankyJd