Naprawiono: Jak Rozwiązać Problem Z Weryfikacją Klucza Produktu W Systemie Windows 8

W niektórych przypadkach komputer może wyświetlić dobry błąd dotyczący jak sprawdzić klucz produktu w systemie Windows jedenaście. Może być wiele przyczyn wystąpienia tego błędu.

W końcu możesz zapomnieć o problemach związanych z rozwiązywaniem problemów z komputerem. Najlepsze narzędzie do naprawy systemu Windows dla wszelkich problemów.

Wykonując ten specjalny przypadek okna wiersza polecenia lub w programie PowerShell, wprowadź nadchodzące polecenie: metoda wmic softwarelicensingservice pobierz OA3xOriginalProductKey i potwierdź określone polecenie, naciskając „Enter”. Program szkoleniowy zapewnia Ci menedżera produktu, dzięki czemu możesz napisać program lub musisz go gdzieś skopiować i wkleić.

How To Check The Product Key In Windows 8
Comment Vérifier La Clé De Produit Dans Windows 8
Как проверить ключ продукта в Windows 8
Windows 8에서 제품 키를 확인하는 방법
Como Verificar A Chave Do Produto No Windows 8
So überprüfen Sie Den Produktschlüssel In Windows 8
Come Controllare Il Codice Product Key In Windows 8
De Productsleutel Controleren In Windows 8
Cómo Verificar La Clave Del Producto En Windows 8
Hur Man Kontrollerar Produktnyckeln I Windows 8