Rozwiązanie Do Odzyskiwania Zrzutów Plików Oracle DB

W końcu możesz zapomnieć o problemach związanych z rozwiązywaniem problemów z komputerem. Najlepsze narzędzie do naprawy systemu Windows dla wszelkich problemów.

Jeśli mają plik zrzutu źródła danych Oracle do przywrócenia na komputerze, ten artykuł może być pomocny.

Wykonaj następujące kroki, aby przywrócić plik .dmp za pomocą Oracle SQL Developer Studio.

 • skopiuj ten plik .dmp powyżej folderu serwera bazy danych (np. /home/oracle/datapump/WSO2_DATA_DUMP.dmp)
 • Zazwyczaj uruchamiaj następujące polecenie, aby utworzyć bardziej szczegółowy schemat i zapewnić osobie właściwy dostęp.
 • Jak naprawić uszkodzony plik zrzutu?

  Utwórz ogromną bazę danych i wyeksportuj warunki bazy danych konta osobistego, aby pozbyć się śledzenia (jest to konieczne dla dobrego, solidnego, młodego systemu)Wyeksportuj plik zrzutu do bazy danych za pomocą jednego z naszych poleceń:

  CREATE USER ramindu zidentyfikowane podczas ramindu;
  POŁĄCZENIE DOSTAWY DO ramindu;
  POŁĄCZENIE ZASILANIA, ramindu ZASOBÓW, DBA;
  DOSTAWA NIEOGRANICZONA PRZESTRZEŃ STOŁOWA ramindu ;
  • Uruchom długoterminowe polecenia, aby utworzyć pompę i katalog rekomendacji SQL, przyznaj większości użytkowników utworzonych powyżej odpowiednie uprawnienia do wykonywania działań związanych z DBA

  przywróć plik zrzutu bazy danych Oracle

  Utwórz folder ramindu_data_pump jako „/home/oracle/datapump” lub uzupełnij go;
  OBECNA DBA ramindu;
  Utwórz sesję, przyznaj uprawnienia pozytywne ramindu ;
  Przyznaj wszystkie przywileje, upewnij się, że możesz być ramindu;
  zapewnij miejsce do odczytu/zapisu dla synprod_data_pump Ramindu;
  dostarcz exp_full_database Ramindu;
  zapewnij imp_full_database - ramindu;
  • Utwórz takie nowe połączenie internetowe
  • dodaj jako DBA

  • Rozwiń połączenie i kliknij “pompa danych” nominuj “Wizard” Importuj pompę danych”.Role=”button”
  • Wybierz informacje z katalogu Ramindu_data_pump sql data spew (na przykład: wróć do poprzedniego kroku polecenia sql timeframe). I podaj historię do zrzucenia (na przykład: WSO2_DATA_DUMP.dmp ) jako stopień zazwyczaj kolumny „plik lub URI”, ponieważ poniżej Role=”button”

  • Kliknij „Dalej”, aby przejść do następnego okna Tabindex=”0″>
  • W najnowszych schematach ponownego mapowania kliknij „dodaj ciąg grupy”, tj. weź schemat z własnego zrzutu danych bazy danych i odtwórz nasz nowo utworzony schemat jako zwykle docelowy. I kliknij dalej.
  • Zaznacz cały katalog SQL Data Pump utworzony na rynku, aby zapisać plik raportu, a następnie visitorRole=”button”
 • Wybierz zadania “Natychmiast”, ale naciśnij “Dalej”.
 • Naciśnij png” >

  • Prawdopodobnie możesz znaleźć tabele w wyrenderowanym okienku w ten sposób
  • Otrzymałem plik put wygenerowany przez bazę klientów Oracle, który zostanie wkrótce przeniesiony do ostatnich kilku lat. Zdecydowanie mam zainstalowane Oracle i 10g, teraz muszę przywrócić kilka kreatywnych baz danych.li

   Czy ludzie mogą mi pomóc krok po kroku odzyskać wszystko z *der.dmp?


   przywróć plik Oracle db put

   potrzeba 19 czerwca 2009 zmartwienia 18:53.

   PawełPłeć

   Jak importować jeden konkretny plik .dmp do Oracle?

   Nowy plik Oracle należy zaimportować do prawie schematu Oracle za pomocą typowego polecenia impdp. Użyj następującego polecenia, aby móc zaimportować plik zrzutu.SPEND_DBA: Użytkownik długoterminowy z licencją bazy danych do eksportowania i importowania dowolnego schematu. .W tym przypadku .nazwa/hasło pracownika .to po prostu .SPEND_DBA .SPEND_DBA ./ ..

   aria-hidden=”true”>22 714

   Jak mam przywrócić plik zrzutu?

   Skopiuj ogólnie plik .dmp do folderu, w którym zwykle produkuje serwer hosta bazy danych (np. /home/oracle/datapump/WSO2_DATA_DUMP:.dmp)Obecnie uruchom następujące polecenie, skonstruuj nowy stały schemat i zapewnij użytkownikowi odpowiedni dostęp.

   Martwisz się o wydajność swojego komputera? Zrelaksuj się i pozwól Reimage zająć się wszystkim.

   Oracle DB Dump File Recovery Solution
   Oracle DB-Dump-Dateiwiederherstellungslösung
   Solución De Recuperación De Archivos De Volcado De Oracle DB
   Solution De Récupération De Fichiers Oracle DB Dump
   Oracle DB Dump Bestandsherstel Oplossing
   Soluzione Di Recupero File Di Dump Oracle DB
   Решение для восстановления файлов дампа БД Oracle
   Oracle DB Dump Filåterställningslösning
   Oracle DB 덤프 파일 복구 솔루션
   Solução De Recuperação De Arquivos De Despejo De Banco De Dados Oracle