Åtgärda Ranky Jd Win32 Proxyproblem

Den här guiden skapades för att hjälpa dig när du själv får proxy-win32-ranky-jd-felet.

Du kan äntligen lägga din dators felsökningsbekymmer bakom dig. Det bästa Windows-reparationsverktyget för eventuella problem.


Hjälp! Jag hittade Trojan-Proxy.Win32.Ranky.jd på den datorn. Det finns en annan “smitta” som inte är virus: RiskTool.Win32.Reboot.j, så jag är kanske inte orolig för hur jag råkade ut för det. Glöm inte.

Kaspersky Lab-loggfil:

————————————————– ————————————
KASPERSKY ONLINE SCANNER RAPPORT
Söndagen den 20 juli 2008
Operativsystem: Microsoft Windows Professional XP Service Pack fyra (Build 2600)
Kaspersky Online Scanner version 5: 7.0.25.0
Uppdatering av programdatabas: söndag 20 juli 2008 01:50:05
Poster i hela databasen: 975921
————————————————– ————————————

Skanningsinställningar:
Genomsökningen installerar följande databas: scope
Skanna arkiv: ja
Skanna varenda en av e-postdatabaserna: ja

Skanna plats – arbetsstation:
A:
C:
D:

Analysstatistik:
Skannade filer: 62 495
Hotnamn: 2
Infekterade föremål: 2
Misstänkta föremål: 0
Skanningslängd: Namn 01:07:55

Fil/Hotalias/Antal hot
C:Documents and SettingsPatrickLocal SettingsTempSIntfNT.dll Infekterad: Trojan-Proxy.Win32.Ranky.jd 1
C:WINDOWSsystem32ToolsRestart.exe Infekterad: Inte ett virus: RiskTool.Win32.Reboot.j 1

Det valda området har skannats.

HJT Magazine:

Trend Micro V2 loggfil kapar denna.0.2
Analys inspelad hittades 11:11:38, länk tillagd 2008-07-20
Plattform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Startläge: Normal

Aktuell process:
C:WINDOWSSystem32smss.exe
C:WINDOWSsystem32winlogon.exe
C:WINDOWSsystem32services.exe
C:WINDOWSsystem32lsass.exe
C:WINDOWSsystem32svchost.exe
C:WINDOWSSystem32svchost.exe
C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe
C:Program FilesCommon FilesAppleMobile Device SupportbinAppleMobileDeviceService.exe
C:PROGRA~1AVGAVG8avgwdsvc.exe
C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe
C:WINDOWSsystem32svchost.exe
C:PROGRA~1AVGAVG8avgrsx.exe
C:PROGRA~1AVGAVG8avgemc.exe
C:WINDOWSSystem32svchost.exe
C:Program FilesiPodbiniPodService.exe
C:Program FilesCommon FilesAheadLibNMIndexingService.exe
C:WINDOWSsystem32wscntfy.exe
C:WINDOWSExplorer.EXE
C:WINDOWSRTHDCPL.EXE
C:WINDOWSVMSnap3.EXE
C:WINDOWSDomino.EXE
C:Program FilesRoxioEasy CD Creator 6DragToDiscDrgToDsc.exe
C:Program FilesiTunesiTunesHelper.exe
C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe
C:PROGRA~1AVGAVG8avgtray.exe
C:Program FilesCommon FilesAheadLibNMBgMonitor.exe
C:Program FilesDNAbtdna.exe
C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe
C:Program FilesAdobeAcrobat 7.0Readerreader_sl.exe
C:Program FilesCommon FilesAheadLibNMIndexStoreSvr.exe
C:Program FilesTrend MicroHijackThisHijackThis.exe

R0 – HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Home = http://mail.yahoo.com/
O2-BHO: Klass AcroIEHLprObj-1. 06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3 C:Program FilesAdobeAcrobat 7.0ActiveXAcroIEHelper.dll
O2 – BHO: Skype-tillägg (Mastermind) – 22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C – C:ProgramsSkypeToolbarsInternet ExplorerSkypeIEPlugin.dll
O2 – BHO: flashget urlcatch 7 . 2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7 C:Program – FilesFlashGetjccatch.dll
O2 – BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.- navigationsfilter 3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0 – C:Program FilesAVGAVG8avgssie.dll
O2 – BHO: IE Protection Spybot-s&d – 53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F – C:PROGRA~1SPYBOT~1SDHelper.dll
O2 – BHO: klass SSVHelper 761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43 ~ – C:Program FilesJavajre1.6.0_07binssv.dll
O2 – BHO: AVG Security Toolbox – – a057a204-bacc-4d26-9990-79a187e2698e C:PROGRA~1AVGAVG8AVGTOO~1.DLL
O2 – BHO: FlashGet GetFlash – Kurs F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA – C:Program FilesFlashGetgetflash.dll
O3 – Verktygsfält: FlashGet Toolbar – E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3 C:PROGRA~1FlashGetfgiebar -.dll (fil saknas)
Verktygsfält O3: AVG Security Toolbar – A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E – C:PROGRA~1AVGAVG8AVGTOO~1.DLL
O4 – HKLM..Kör: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 – HKLM..Kör: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 – HKLM..Kör: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 – HKLM..Kör: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvCpl.dll,NvStartup
O4 – HKLM..Kör: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 såsom HKLM..Kör: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 – HKLM..Kör: [NeroFilterCheck] C:Program FilesCommon FilesAheadLibNeroCheck.exe
O4 – HKLM..Kör: [VMSnap3] C:WINDOWSVMSnap3.EXE
O4 – HKLM..Kör: [Domino] C:WINDOWSDomino.EXE
O4 – HKLM..Kör: [BigDog303] C:WINDOWSVM303_STI.EXE Vimicro USB-kamera för PC (ZC0301PLH)
O4 – HKLM..Kör: [RoxioDragToDisc] “C:ProgramsRoxioEasy CD 6DragToDiscDrgToDsc Creator.exe”
O4 – HKLM..Kör: [QuickTime Task] “C:Program FilesQuickTimeqttask.exe” -atboottime
O4 – HKLM..Kör: [iTunesHelper] “C:ProgramsiTunesiTunesHelper.exe”
O4 – HKLM..Kör: [SunJavaUpdateSched] “C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe”
O4 – HKLM..Kör: [AVG8_TRAY] C:PROGRA~1AVGAVG8avgtray.exe
O4 – HKCU..Kör: [BgMonitor_79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA] “C:Program FilesCommon FilesAheadLibNMBgMonitor.exe”
O4 – HKCU..Kör: [BitTorrent DNA] “C:Program FilesDNAbtdna.exe”
O4 – HKCU..Kör: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe
O4 – HKUSS-1-5-18..RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe(användare “SYSTEM”)
O4 – HKUS.DEFAULT..RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (standardanvändare)
O4 Global – Kör: Adobe Gamma Loader.lnk=C:Program FilesCommon FilesAdobeCalibrationAdobe Loader gamma.exe
O4 – Start: Adobe Reader Launch.lnk total hastighet är C:ProgramsAdobeAcrobat 7.0Readerreader_sl.exe
O8 – Menyalternativ med olika etiketter: &Ladda ner med alla FlashGet – C:Program FilesFlashGetjc_all.htm
O8 – Menyobjekt “Additionallabel”: &Ladda ner med FlashGet – C:Program FilesFlashGetjc_link.htm
O8 Extra – kontextpalettobjekt: utrikeshandel till Microsoft Excel – res://C:PROGRA~1MICROS~2Office12EXCEL.EXE/3000
O9 Extra – Knapp: (unnamed) för 08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501 – C:Program FilesJavajre1.6.0_07binssv.dll
O9 – Fler verktyg receptobjekt: Sun Java Console ~ 08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501 C:Program – FilerJavajre1.6.0_07binssv.dll
O9 – Ytterligare viktigt: Skype – 77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07 – C:Program ExplorerSkypeIEPlugin-filerskypetoolbarsinternet.dll
O9 – Ytterligare urval: Sök – – 92780b25-18cc-41c8-b9be-3c9c571a8263 C:PROGRA~1MICROS~2Office12REFIEBAR.DLL
O9 – Ytterligare mus: – flashget D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3 – C:Program FilesFlashGetFlashGet.exe
O9 – Ytterligare FlashGet-verktygsmeny: – D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3 – C:Program FilesFlashGetFlashGet.exe
O9 – Knapp: Extra (unnamed) – DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2 – C:PROGRA~1SPYBOT~1SDHelper.dll
O9 – Ytterligare menyprodukt “Verktyg”: Spybot – Sök och döda layout – DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2 – C:PROGRA~1SPYBOT~1SDHelper.-dll
o9 Ytterligare kontrollknapp: Messenger – FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683 – C:Program FilesMessengermsmsgs.exe
O9 – Ytterligare menyalternativ “Verktyg”: Windows Messenger – FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683 – FilerMessengermsmsgs c:program.exe
O16 – DPF: 0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75 (CKAVWebScan-objekt) – http://www.kaspersky.com/kos/english/kavwebscan_unicode.cab
O16 – DPF: objekt 6218F7B5-0D3A-48BA-AE4C-49DCFA63D400) (csequeryobject via http://www.myheritage.com/Genoogle/Components/ActiveX/SearchEngineQuery.dll
O16 DPF: Från CAFEEFAC-0015-0000-0003-ABCDEFFEDCBA (Java Plugin 1.5.0_03) – Från
Logg o18: Länkskanner – F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1 – C:ProgramsAVGAVG8avgpp.dll
O18 – Protokoll: skype4com. FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D – C:PROGRA~1COMMON~1SkypeSKYPE4~1.DLL
O20 – AppInit_DLL: avgrsstx.dll
O23 – Tjänst: Apple Mobile – Apple Device, Inc. C:Program-FilesCommon FilesAppleMobile Device SupportbinAppleMobileDeviceService.exe
O23 – Service: AVG8 e-postskanner (avg8emc) – AVG Technologies S cz,.r.o. – C:PROGRA~1AVGAVG8avgemc.exe
O23 – Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) – AVG CZ, Technological Innovation s.r.o. – C:PROGRA~1AVGAVG8avgwdsvc.exe
Service o23: iPod Service – Apple Inc. – C:Program FilesiPodbiniPodService.exe
Service O23: – NMIndexingService – Nero AG – C:ProgramsCommon FilesAheadLibNMIndexingService.exe
O23 – Tjänst: NVIDIA Driver Viewer Service (NVSvc) – NVIDIA Corporation – C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe


Avsluta länkad manuell fil – 7305 byte

Välkommen att vara en säkrare webb. Jag vill vara säker på att du läser och förstår denna viktiga information.
“INNAN DU SKICKER” (LÄS den här planen innan du frågar om hjälp)
http://forums.spybot.info/showthread.php?t=288
Alla råd Det är nästan säkert att ha din egen risk.
Se till att läsa igenom dessa fakta och tricks för att bli oss på sidan ovan.

Hej Patrick! Använd din Google, vi är imponerade, dessa är alla helt gratis forum och dessutom behöver vi all hjälp vi kan få:
C:Documents as SettingsPatrickLocal SettingsTempSIntfNT.dll
Infekterad: Trojan-Proxy.Win32.Ranky.jd 1
http://research.sunbelt-software.com/threatdisplay.aspx?name=Trojan-Proxy.Win32.Ranky.jd&threatid=287346
Trojan-Proxy.Win32.Ranky.jd >>> Observera följande:

En bakdörr är en datorsystemstrategi som ger en angripare oönskad service till en maskin och används speciellt för att fjärrstyra en resurs utan användarens vetskap. Ingångssystemet äventyrar integriteten genom att göra oegentligheter i systemet som gör att dess angripare kan använda det för skadliga ändamål som är okända för vår användare. Du kan ibland skanna här för att eventuellt vara säker: http://virusscan.jotti.org/
Om du har ett få, vill din trojan läsa sin egen information:

Snabb och enkel PC-reparation

Vi presenterar Reimage - programvaran som du måste ha för alla som litar på sin dator. Denna kraftfulla applikation reparerar snabbt och enkelt alla vanliga fel, skyddar dina filer från förlust eller korruption, skyddar dig från skadlig programvara och maskinvarufel och optimerar din dator för maximal prestanda. Så oavsett om du är student, upptagen mamma, småföretagare eller spelare - Reimage är för dig!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage-programvaran
 • Steg 2: Öppna programvaran och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Återställ" för att starta återställningsprocessen

 • Orolig för din dators prestanda? Slappna av och låt Reimage ta hand om allt.

  Proxy Win32 Ranky Jd
  Прокси Win32 Ranky Jd
  Proxy Win32 Ranky Jd
  Proxy Win32 Ranky Jd
  Proxy Win32 Ranky Jd
  Proxy Win32 Ranky Jd
  프록시 Win32 Ranky Jd
  Proxy Win32 Ranky Jd
  Proxy Win32 RankyJd