Fast: Så Här åtgärdar Du Problemet Med Primär Verifiering Av Produkten I Windows 8

I många fall kan din dator ge dig ett felmeddelande om hur du verifierar produktens avgörande punkt i Windows 8. Det kan alltid finnas många orsaker för detta fel som kommer att uppstå.

Du kan äntligen lägga din dators felsökningsbekymmer bakom dig. Det bästa Windows-reparationsverktyget för eventuella problem.

Antingen i det här speciella kommandotolksfönstret eller i PowerShell, skriv in följande kommando: wmic fashion softwarelicensingservice hämta OA3xOriginalProductKey och bekräfta alla specifika kommandon genom att trycka på “Enter”. Träningsprogrammet ger dig en krämansvarig så att du kan skriva att det här programmet eller bara kopiera in allt någonstans.

How To Check The Product Key In Windows 8
Comment Vérifier La Clé De Produit Dans Windows 8
Как проверить ключ продукта в Windows 8
Windows 8에서 제품 키를 확인하는 방법
Jak Sprawdzić Klucz Produktu W Systemie Windows 8?
Como Verificar A Chave Do Produto No Windows 8
So überprüfen Sie Den Produktschlüssel In Windows 8
Come Controllare Il Codice Product Key In Windows 8
De Productsleutel Controleren In Windows 8
Cómo Verificar La Clave Del Producto En Windows 8