Jag Har Ett Problem Med Ett Användbart Fel Som Ssis Inte Kan Konvertera I Mitten Av Unicode Och Icke-unicode

Du kan äntligen lägga din dators felsökningsbekymmer bakom dig. Det bästa Windows-reparationsverktyget för eventuella problem.

Ibland kan den faktiska datorn visa ett testmeddelande som säger att konvertering genom unicode och icke-unicode inte är varje möjlig bugg i ssis a>. Detta huvudproblem kan ha många orsaker.Den primära skillnaden mellan Unicode och icke-Unicode ord- och frasersättningar är om OAWCHAR-typen i allmänhet är char för teckendatafiler eller kanske char för personlig data. Längd oenighet anger alltid ett nytt nummer om tecken, inte en sekvens byte.

När data överförs från ett system till ett annat, kommer det definitivt att finnas olika typer av data runt omkring och orsaken till delat mål. I denna datalageruppgift är inlärningsresursen en nvarchar-stråle, och alla våra mål är den nya varchar. Lagerdataskaparen bestämde sig för att använda en annan datavariant på grund av prestandaskäl. Det enda problemet i hela SQL Server Integration Services (SSIS) som är relaterat till det här fallet blir uppenbart bara när du är den mycket matchade källkolumnen råkar faktiskt lagras som ett mål tillbaka i en mål OLE DB-komponentglimt. En gång

Om du skapar varje OLE-källa i ett SSIS-index och lägger till T-SQL för det mesta vid datahämtning, kan det breda dataintervallet hämtas från den primära elementtabellen och även lagras i en /exit-inmatningskolumnegenskaper. Du kommer sannolikt att använda SSIS Conversion Data Component för att konvertera en stor nvarchar av varchar. Men låt oss överväga en annan teknik för att flytta en datatyp. I det här experimentet kommer du att lära dig om egenskaperna hos I/O-primära elementkomponenter.

Den här exempeltabellen utforskar de saker som används Transaktioner som används i AdventureWorks selektiva information och Evidence Warehouse-versionen kopplad till produktutvärderingstabellen. Du kan enkelt ladda ner dessa listor från codeplex.

Att förbereda ett företag är väldigt enkelt. För det första är stödbordet för en enkel dimension utan tvekan trunkerad. Uppgifterna avräknas sedan till en mellantabell. Kroppet visar ett SQL-exekveringsåtagande (trunkering av mellantabellen) och en större ytterligare dataflödesuppgift (beställning av dessa prismätningsdata).

Dataflödets prestation i fig. 2 har en början OLE DB-komponent som skickar resultat till mål-OLE DB-komponenten.

Snabb och enkel PC-reparation

Vi presenterar Reimage - programvaran som du måste ha för alla som litar på sin dator. Denna kraftfulla applikation reparerar snabbt och enkelt alla vanliga fel, skyddar dina filer från förlust eller korruption, skyddar dig från skadlig programvara och maskinvarufel och optimerar din dator för maximal prestanda. Så oavsett om du är student, upptagen mamma, småföretagare eller spelare - Reimage är för dig!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage-programvaran
 • Steg 2: Öppna programvaran och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Återställ" för att starta återställningsprocessen

 • Enkelt T-SQL-pass 3) relaterat till (original komponentbild. OLE DB-källan är bokstavligen den komponent som definierar kolumn 3 Produktion. Produkt som i SQL är denna egenskap hos with-satsen, knappast direkt in i spelet. Sedan när jag bara behöver dessa kolumner, kommer 5 specialerbjudanden att fungera bättre om vi anpassar och håller oss till bästa praxis, framför allt T-SQL För att se till att du utan tvekan går med direkt på ett bord, kommer praktiskt taget kolumner att väljas på * .Figur < /p> vald

  Vad är Unicode med icke-Unicode i SQL?

  En enda Unicode-stil tar fler byte för att lagra hela databasindata. Å andra sidan specificerar icke-Unicode-kodsidor, med tanke på att såväl som många andra asiatiska olika språk, layoutlagring i dubbelbyte individuella system (DBCS). Därför finns det för dessa dialekter nu nästan ingen skillnad i lagring, nästan ingen Unicode utöver Unicode.

  Övrigt – T-SQL för att samla in mat från källdatabasen.

  Efter att vi bestämt oss för att injicera T-SQL i den ursprungliga nya OLE DB-komponenten (Figur 4), används de huvudsakliga indatadefinitionerna från den ursprungliga sektionen för att definiera lika transformeringsväg till. I denna anpassning används nvarchar från produktion. Produkttabellen kan användas som en datatyp. Nvarchar-bevisalternativ konverteras till en icke-Unicode-sortering i SSIS för inmatningskolumner till resultat.

  I tabelllayouten i fig. 5a använder varchar-datalyxen för ProductName, ProductAlternativeKey, Color Size och därtill. nvarchar källa. Så om min fru och jag 6)(kartlägger innehållet i den här bilden på marknaden till SSIS-tjänsten, får vi alla slags trevliga fel.

  CREATE TABLE dbo.stageProducts( [produkt-id] heltal, [produktnamn] varchar(50), [ProductAlternateKey] varchar(25), [färg] varchar(15), [ListPrice] pengar, [storlek] varchar(5), [ProductSubcategoryID] heltal)

  Efter att markören är OK, visas mitt felmeddelande “ProductName order får inte konverteras där de angivna Unicode- och icke-Unicode-strängtyperna är tillgängliga från”, som visas i figur 1-3. 7.

  kan inte konvertera anslutande unicode och icke unicode-fel här i ssis

  Nu, istället för att placera en tipstransformationskomponent mellan käll- och följaktligen målkomponenter, kan T-SQL i alla originalkomponenter OLEDB åsidosättas för att använda CAST-funktionen – konvertera slutligen källkolumner för nvarchar angående varchar. Se fig. 8.

  VÄLJ [Produkt-ID], CAST([Namn] SOM VARCHAR(50)) SOM produktnamn   ,CAST([Produktnummer] SOM VARCHAR(25)) SOM produktalternativnyckel  ,CAST( [färg] AS AS varchar(15)) färg ,[listpris]    ,CAST( [storlek] SOM VARCHAR(5)) SOM storlek     ,[Produkt underkategori-ID] OUTPUT [Produktion].[Produkt]

  Genom att placera en meningsfull CAST för att kopiera nvarchar-informationstypen med “as varchar(xx)”, kommer vår traditionskomponent att kasta data som kommer till rätt kanal. Med tanke på att våra egna datatyper ursprungligen extraherades från den ursprungliga T-SQL, måste ytterligare parametrar associerade med den ursprungliga OLE DB-komponenten ändras. Vi behöver ge support för att göra det manuellt.

  Genom att högerklicka på själva komponenten på källkomponenten (fig. 9) aktiveras en speciell kompilering för att välja Visa i avancerad redigerare…

  Väl där går du till data- och utdataegenskaperna och identifierar bara utdatakolumnerna. ProductName, Color productalternatekey och Size bör ändras var som helst från en Unicode-sträng (DT_WSTR) till en enorm sträng (DT_STR) som visas i den faktiska figuren 10 i kombination med 11.

  kan inte konvertera inom unicode och icke-unicode-fel medan i ssis

  Efter att ha upprepat de föregående alla nvarchar-e-postmeddelanden för detta försvinner felet, på grund av det faktum som visas i figur 12.

  Hur kan jag lösa problemet med marknadsföringsinformation med Unicode och icke-Unicode när du importerar Excel-data direkt till SQL Server?

  Välj produktkolumnen att arbeta med som du letar efter ett användbart fel.Dess datatyp måste välja att vara “String[DT_STR]”.Ändra datatypen så att String[DT_WSTR]” kan använda “unicode.

  Även om det är möjligt att hitta databean som sannolikt inte konverterar datatyper, hjälper det här läget till att hålla logiken överst i T-SQL. Det här tillvägagångssättet är inte bara ett alternativ till konvertering av viktiga informationsbönor, utan det ger dig dessutom möjligheten att upptäcka mer avancerade alternativ för generellt originalkomponenter.

  Hur konverterar jag Unicode till SSIS?

  Vi måste lägga till uppgiften att konvertera våra SSIS-datorfiler mellan Excel-källan och några OLE DB-mål. Detta konverterar den mycket ursprungliga Unicode-datan till icke-Unicode. Om du dubbelklickar på Transform-objektet kan dina ultimata krav nu berätta vilken typ av du faktiskt vill konvertera.

  Orolig för din dators prestanda? Slappna av och låt Reimage ta hand om allt.

  Cannot Convert Between Unicode And Non Unicode Error In Ssis
  Konvertieren Zwischen Unicode Und Nicht-Unicode-Fehler In Ssis Nicht Möglich
  Ssis에서 유니코드와 비유니코드 오류 간에 변환할 수 없음
  Impossible De Convertir Entre L’erreur Unicode Et Non Unicode Dans Ssis
  Impossibile Convertire Tra Errore Unicode E Non Unicode In Ssis
  No Se Puede Convertir Entre Error Unicode Y No Unicode En SSIS
  Nie Można Przekonwertować Między Błędem Unicode I Innym Niż Unicode W Ssis
  Не удается преобразовать между Unicode и ошибкой, отличной от Unicode, в Ssis
  Não é Possível Converter Entre Unicode E Erro Não Unicode No Ssis
  Kan Niet Converteren Tussen Unicode En Niet Unicode-fout In Ssis