Oracle DB Dump File Recovery Solution

Du kan äntligen lägga din dators felsökningsbekymmer bakom dig. Det bästa Windows-reparationsverktyget för eventuella problem.

Om du har en underbar oracle-databasdumpfil som ska återställas på en PC, borde denna inlämning vara till hjälp.

Följ de rätta stegen för att återställa .dmp-instigate med Oracle SQL Developer Studio.

 • kopiera .dmp-filen ovanför vår egen databasvärdservermapp (t.ex. /home/oracle/datapump/WSO2_DATA_DUMP.dmp)
 • Använde vanligtvis följande kommando för att sammanställa ett nytt specifikt schema och ge dig användaren rätt åtkomst.
 • Hur sätter jag ihop fixa en skadad elimineringsfil?

  Skapa en databas och exportera databastermer för användarkontots användarkonto med början från dumpspåret (detta behövs för ett ungt system)Exportera elimineringsfilen till en databas med ett av dem av följande kommandon:

  SKAPA ANVÄNDARE ramindu identifierad av ramindu;
  FÖRSÖRJNINGSANSLUTNING TILL ramindu;
  FÖRSÖRJNINGSANSLUTNING, ramindu RESURS, DBA;
  TILLHANDAHÅLL OBLIGATORISKT TABLESPACE ramindu ;
  • Kör framtida kommandon för att publicera en SQL-rekommendationspump och listning, ge användaren som skapats ovan acceptabla behörigheter att utföra DBA kopplade till åtgärder

  restore oracle db eliminate file

  Skapa ramindu_data_pump-katalogen som '/home/oracle/datapump' eller kanske till och med ersätt den;
  PRESENT DBA ramindu;
  Skapa session, tillåt privilegier för att ramindu;
  Ge alla privilegier, se till att du är ramindu;
  tillhandahåll en helt ny läs-/skrivlista för synprod_data_pump Ramindu;
  tillhandahåll exp_full_database Ramindu;
  tillhandahåll imp_full_database - ramindu;
  • Skapa en enda ny anslutning så här
  • lägg till som DBA
  • Utöka inställningen och och klicka på “datapump” gå med “Wizard” Importera datapump.Role=”button”
  • Välj ofta namnet på Ramindu_data_pump sql-datapumpkatalogen (till exempel: gå tillbaka till föregående steg av något slags sql-termkommando. du OCH skänker data som ska hällas (till exempel : WSO2_DATA_DUMP.dmp ) som punkten för “filen eller URI”-axeln , enligt nedan Role=”button”

  • Klicka på “Nästa” i nästa Tabindex=”0″>
  • I de aktuella ommappningsscheman besöker du “lägg till urvalssträng”, dvs. ta ditt prisade schema från en specifik databasdatabasplats och ställ in vårt nyligen gjorda schema som mål. Och klicka bara på nästa.
  • Välj SQL Data Pump-listan som skapats på marknadsplatsen för att bevara loggfilen och därefter visitorRole=”button”
 • Välj uppgifter “Omedelbart”, å andra sidan klicka på “Nästa”.
 • Tryck png” >

  • Du kan hitta tabeller inuti den vänstra rutan så här
  • Jag samlade en dumpfil genererad av min Oracle-databas som snart kommer att omvandlas under de senaste åren. Jag har konstruerat Oracle och 10g, nu måste jag återställa några originaldatabaser.li

   Kan någon hjälpa mig att teknik för steg återställa allt från *der.dmp?


   återställ oracle db deponifil

   behöver 19 juni 2009 kl. 18:53.

   PaulKön

   Hur importerar jag en .dmp-fil till Oracle?

   Oracle-startfilen måste skickas till varje Oracle-schema med hjälp av något slags full impdp-kommando. Använd kommandot future för att importera pour-filen.SPEND_DBA: En vanlig användare med en systemlicens för att exportera och importera schemat. .I det här .fallet är .arbetskraftens .namn/lösenord .SPEND_DBA .SPEND_DBA ./ ..

   aria-hidden=”true”>22 714

   Hur ska jag återställa en återvinningsfil?

   Kopiera .dmp-filen till filen där databasvärdservern kan köras (t.ex. /home/oracle/datapump/WSO2_DATA_DUMP:.dmp)Kör för närvarande de kommande kommandona, skapa ett nytt heltidsschema och ge användaren tillfredsställande åtkomst.

   Orolig för din dators prestanda? Slappna av och låt Reimage ta hand om allt.

   Oracle DB Dump File Recovery Solution
   Oracle DB-Dump-Dateiwiederherstellungslösung
   Solución De Recuperación De Archivos De Volcado De Oracle DB
   Solution De Récupération De Fichiers Oracle DB Dump
   Oracle DB Dump Bestandsherstel Oplossing
   Soluzione Di Recupero File Di Dump Oracle DB
   Rozwiązanie Do Odzyskiwania Plików Zrzutów Oracle DB
   Решение для восстановления файлов дампа БД Oracle
   Oracle DB 덤프 파일 복구 솔루션
   Solução De Recuperação De Arquivos De Despejo De Banco De Dados Oracle